wtorek, 22 sierpnia 2017
Dzisiaj są imieniny Cezarego, Marii, Zygfryda
Strona główna / Bezrobotni / Status bezrobotnego / Kto jest osobą poszukującą pracy
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz

Kto jest osobą poszukującą pracy

 
O status osoby poszukującej pracy ubiegać się może:

1. Obywatel Polski poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych,

2. Cudzoziemiec zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • obywatel państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej,
 • obywatel państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
 • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
 • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na osiedlenie się,
 • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w ustawie o cudzoziemcach,
 • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej jako członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 lub art. 54 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
 • posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt tolerowany,
 • korzystający w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
 • ubiegający się w Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie statusu uchodźcy i małżonka, w imieniu którego występuje z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, który posiada zaświadczenie wydane na podstawie art. 36 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 rm Nr 70, poz. 416),
 • któremu udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;

3. Cudzoziemiec - członek rodziny obywatela polskiego o którym mowa w pkt a) - c)

4. Cudzoziemiec - członek rodziny obywatela polskiego

 

Status poszukującego pracy ma osoba, która:

 • jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej,
 • jeżeli jest osobą niepełnosprawną to jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy,
 • nie spełnia warunków do uzyskania statusu osoby bezrobotnej,
 • poszukujący zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie
 • jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy.
Przemysław Libera
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekt pn.
Projekt pn.
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Cezarego, Marii, Zygfryda
Rejestracja elektroniczna
EFS
Napisz Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy, Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, pow. łęczycki, woj. łódzkie
tel.: 24 721-32-78, 24 721-29-14, email: lole@praca.gov.pl, emirek@pupleczyca.pl
NIP: 775-12-36-416, Regon: 472291457
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x