wtorek, 22 sierpnia 2017
Dzisiaj są imieniny Cezarego, Marii, Zygfryda
Strona główna / Bezrobotni / Status bezrobotnego / Rejestracja w PUP
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz

Rejestracja w PUP

 
Jak zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy

Rejestracji dokonuje się w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów, po wypełnieniu karty rejestracyjnej oraz poświadczeniu własnym podpisem prawdziwości złożonych oświadczeń, w obecności pracownika urzędu pracy.

Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi dokonującemu rejestracji:

 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • Nr identyfikacji podatkowej (NIP) - DECYZJA.
 • Świadectwo ukończenia szkoły, dyplom zawodowy, w przypadku szkół wyższych dyplom lub zaświadczenie o ukończeniu studiów, zaświadczenia o ukończonych kursach lub szkoleniach - ORYGINAŁY
 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o gospodarstwie rolnym (ha przeliczeniowe) oraz decyzja z KRUS o podleganiu bądź nie podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym - dotyczy osób posiadających gospodarstwo rolne lub działkę rolną
 • Wszystkie świadectwa pracy oraz książeczkę wojskową - ORYGINAŁY.
 • Świadectwo pracy oraz umowa o pracę - w przypadku pracy w ramach przygotowania zawodowego pracowników młodocianych.
 • Zaświadczenie o wysokości miesięcznie osiąganego wynagrodzenia lub druki RMUA z okresu 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania.
 • Decyzję o likwidacji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek z podaniem podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
 • Decyzje ZUS o okresie pobierania renty inwalidzkiej, szkoleniowej lub socjalnej oraz orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS o zdolności do podjęcia pracy.
 • Zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, które przypadają po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności z podaniem podstawy wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy - dotyczy osoby po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni. * Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada.
 • Zaświadczenie o okresie pracy i podstawie wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - dotyczy osób wykonujących pracę na podstawie: umowy o pracę nakładczą, umowy agencyjnej, umowy - zlecenia, umowy o świadczenie usług.
 • Świadectwo zwolnienia z zakładu karnego lub aresztu śledczego oraz zaświadczenie o okresie i podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tytułu wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.
 • Zaświadczenie o okresie wykonywania pracy oraz podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tytułu pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych - dotyczy osób będących członkiem tej spółdzielni.
 • Zaświadczenie, że były opłacane składki na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie nie będącym członkiem Unii Europejskiej.
 • Wpis w świadectwie pracy o przebywaniu na urlopie wychowawczym
 • Decyzję o przyznaniu renty rodzinnej, z wyszczególnieniem na kogo była przyznana renta rodzinna i podaną aktualną wysokością renty.
 • Zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń z ośrodka pomocy społecznej
 • Osoba niepełnosprawna, oprócz tych dokumentów przedkłada orzeczenie o niepełnosprawności.


Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej.

Urząd pracy po sporządzeniu odpisów lub kserokopii, zwraca oryginały osobie rejestrującej się

Przemysław Libera
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekt pn.
Projekt pn.
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Cezarego, Marii, Zygfryda
Rejestracja elektroniczna
EFS
Napisz Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy, Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, pow. łęczycki, woj. łódzkie
tel.: 24 721-32-78, 24 721-29-14, email: lole@praca.gov.pl, emirek@pupleczyca.pl
NIP: 775-12-36-416, Regon: 472291457
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x