wtorek, 22 sierpnia 2017
Dzisiaj są imieniny Cezarego, Marii, Zygfryda
Strona główna / Centrum Aktywizacji Zawodowej / Pośrednictwo pracy / Osoby poszukujące pracy
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz

Osoby poszukujące pracy

 

Pośrednictwo pracy to usługa, wykonywana przez publiczne służby zatrudnienia na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 69 poz.415 z późn. zmianami) w sposób rozporządzeniem MPiPS z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 177 poz. 1193 z 2010 r.).
 
Pośrednictwo pracy świadczy się dla:

 • bezrobotnych i poszukujących pracy, zwanych dalej „osobami zarejestrowanymi", w tym
  obywateli państw EOG;
 • osób niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, zwanych dalej „osobami
  niezarejestrowanymi", w tym obywateli państw EOG;
 • oraz pracodawców i przedsiębiorców, o których mowa w art. 39 c ustawy o promocji
  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. pracodawców prowadzących działalność na
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych
  pracodawcami krajowymi
  i pracodawców z państw członkowskich UE z wyłączeniem RP, państw EOG
  nienależących do UE, państw nie będących stronami umowy o EOG, jeżeli na podstawie
  umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami
  członkowskimi obywatele tych państw mogą korzystać ze swobody przepływu osób,
  zwanych państwami EOG.

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

 1. udzielaniu pomocy osobom zarejestrowanym w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 2. pozyskiwaniu ofert pracy;
 3. upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do
  internetowej bazy ofert udostępnionej przez ministra właściwego ds. pracy;
 4. udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną
  ofertą pracy;
 5. informowaniu osób zarejestrowanych oraz pracodawców o aktualnej sytuacji
  i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 6. inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób zarejestrowanych z pracodawcami;
 7. współdziałaniu pup-ów w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania
  zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
 8. informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Pośrednictwo pracy realizowane przez powiatowe urzędy pracy jest nieodpłatne. Usługa świadczona jest bez zbędnej zwłoki, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb
i gwarantujący równy dostęp i równe traktowanie, które wykluczają jakąkolwiek dyskryminację. Ponadto, prowadzona jest zgodnie z zasadami:

 1. dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
 2. dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;
 3. równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim osobom zarejestrowanym pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
 4. jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości osobom zarejestrowanym.

Pośrednictwo pracy w PUP prowadzone jest przez:

 • bezpośredni kontakt pośrednika pracy z osobą zarejestrowaną w celu przedstawienia propozycji odpowiedniej pracy lub innej propozycji pomocy w ramach pośrednictwa pracy;
 • bezpośredni kontakt pośrednika pracy z pracodawcą w celu przyjęcia zgłoszenia oferty pracy lub przedstawienia pracodawcy propozycji pomocy w ramach pośrednictwa pracy;
 • udostępnianie ofert pracy do samodzielnego zapoznania się przez osoby zarejestrowane i niezarejestrowane;
 • umożliwienie zgłaszania ofert pracy bez konieczności bezpośredniego kontaktu pracodawcy z pośrednikiem pracy;
 • giełdę pracy, będącą zorganizowaną przez urząd formą bezpośredniego kontaktu pracodawcy z wieloma kandydatami do pracy, dobranymi przez pośrednika pracy spośród osób zarejestrowanych w celu pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom tego pracodawcy;
 • targi pracy, będące zorganizowaną przez urząd formą bezpośredniego kontaktu pracodawców z wieloma kandydatami do pracy w celu prezentacji ofert pracy oraz pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom poszczególnych pracodawców.

 

- p2.jpg

Przemysław Libera
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekt pn.
Projekt pn.
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Cezarego, Marii, Zygfryda
Rejestracja elektroniczna
EFS
Napisz Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy, Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, pow. łęczycki, woj. łódzkie
tel.: 24 721-32-78, 24 721-29-14, email: lole@praca.gov.pl, emirek@pupleczyca.pl
NIP: 775-12-36-416, Regon: 472291457
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x