wtorek, 22 sierpnia 2017
Dzisiaj są imieniny Cezarego, Marii, Zygfryda
Strona główna / Centrum Aktywizacji Zawodowej / Pośrednictwo pracy / Pracodawcy
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz

Pracodawcy

 

Oferujemy współpracę w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników. Dysponujemy bazami danych osób bezrobotnych ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi ich kwalifikacji i umiejętności. Zatrudniamy licencjonowanych pośredników pracy, których wiedza pozwala na najkorzystniejsze rozwiązywanie potrzeb kadrowych Pracodawcy. Posiadamy możliwość zamieszczania ofert pracy w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych. Na życzenie pracodawcy możemy współpracować z Urzędami Pracy z całej Polski, bądź w ramach sieci EURES z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wystarczy zgłosić ofertę pracy z określonymi wymaganiami oraz warunkami zatrudnienia i czekać na kandydatów.


PROPONUJEMY WSPÓŁPRACĘ PRZY REKRUTACJI PRACOWNIKÓW W RAMACH:

  • pośrednictwa zamkniętego (oferta niezawierająca danych umożliwiających identyfikację pracodawcy) - informacja o wolnym miejscu pracy nie zawiera nazwy firmy, adresu i formy kontaktu z pracodawcą. Oferta może być dostępna w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym i poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których urząd kieruje do pracy u tego pracodawcy. Pośrednik pracy dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje na rozmowy kwalifikacyjne tylko osoby spełniające wymagania zgłoszone w ofercie wydając skierowanie do pracy. Cechą pozytywną takiego pośrednictwa jest odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wieloma osobami;
  • pośrednictwa otwartego (oferta zawierająca dane umożliwiające identyfikację pracodawcy) - informacja o wolnym miejscu pracy zawiera nazwę firmy, adres, wymagania oraz formę kontaktu z pracodawcą. Takie pośrednictwo daje możliwość pracodawcom wybór pracownika spośród osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne bez udziału pośrednika pracy. Dobór kandydata na wolne miejsce pracy zachodzi w drodze bezpośrednich kontaktów pracodawcy z kandydatami, bez wydania skierowania do pracy;
  • giełd pracy - spotkanie pracodawcy z większą grupą bezrobotnych (zazwyczaj na terenie urzędu), najczęściej w tym samym zawodzie. Urząd przekazuje informację o giełdzie i jej terminie osobom spełniającym wymagania pracodawcy zgłoszone w ofercie pracy. Pracodawca wybiera pracowników spośród uczestników giełdy.

Formularz zgłoszenia krajowej oferty pracy/Zgłoszenia oferty pracy dla obywateli EOG

Oferta pracy - oznacza to wolne od wymagań naruszających zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów prawa pracy, zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w określonym zawodzie lub specjalności w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika.

Zgłoszenie krajowej oferty pracy, zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. 177 poz. 1193 z 2010 r.) obejmuje dane dotyczące:

  • pracodawcy krajowego;
  • zgłaszanego miejsca pracy;
  • oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy;
  • postępowania z ofertą pracy;

W przypadku oferty pracy dla obywatela EOG dodatkowo zawiera obowiązkowe informacje uzupełniające.
Przygotowany i udostępniony przez PUP do wypełniania, formularz zgłoszenia krajowej oferty pracy zawiera pola pozwalające pracodawcy na zamieszczenie wszystkich danych wymaganych oraz informacji uzupełniających, w przypadku oferty pracy dla obywateli EOG. Pracodawca, dokonując zgłoszenia oferty pracy, powinien poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu oferty, dokonać wyboru preferowanego przez siebie rodzaju oferty.


Krajowa oferta pracy przeznaczona jest do upowszechnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast  oferta pracy dla obywateli EOG jest przeznaczona do upowszechnienia na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej, na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej, państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi obywatele tych państw mogą korzystać ze swobody przepływu tych osób.
W przypadku niewypełnienia i nieuzupełnienia przez pracodawcę, w terminie do 7 dni od powiadomienia przez PUP o występujących brakach w zgłoszeniu krajowej oferty pracy, danych wymaganych, oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji.

Zgłoszenie krajowej oferty pracy dokonywane jest przez pracodawcę PISEMNIE, DO JEDNEGO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, miejsce wykonywania pracy lub innego dowolnie wybranego przez siebie PUP.
Urząd, który przyjął krajową ofertę pracy do realizacji upowszechnia ją m.in. w udostępnionej przez ministra ds. pracy, centralnej bazie ofert (zawierającej oferty pracy zgłaszane do PUP-ów z terenu całego kraju), na swojej stronie internetowej oraz na tablicach ofert w siedzibie. Ponadto, na prośbę pracodawcy, przyjęta przez dany urząd do realizacji oferta pracy, może zostać przekazana do innych wskazanych przez pracodawcę PUP, w celu zamieszczenia jej wyłącznie na tablicach ofert pracy w ich siedzibach (zgodnie z pkt 42 formularza oferty). W ten sposób, o zgłoszonej ofercie pracy dowiadują się kandydaci, do których pracodawca chce trafić ze swoją propozycją. Jednakże, zadania w zakresie upowszechniania oferty pracy, kontaktów z pracodawcą i osobami zarejestrowanymi oraz kierowanie zarejestrowanych do pracodawcy realizuje urząd, który przyjął ofertę od pracodawcy.
Oferta pracy dla obywateli EOG, po przyjęciu przez PUP zostaje przekazana do WUP, w celu upowszechnienia jej przez sieć EURES w wybranych przez pracodawcę krajowego państwach.

Zgłaszając ofertę pracy pracodawca może nie wyraźić zgody na podawanie do publicznej wiadomości informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. Taka oferta pracy, może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym osobom zarejestrowanym, które spełniają wymagania określone w ofercie i których urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.

PUP nie może przyjąć do realizacji oferty pracy, jeżeli pracodawca:

  • zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
  • w okresie 365 dnia przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie;
  • zgłosił tą samą ofertę pracy, w tym samym czasie do realizacji innemu powiatowemu urzędowi pracy na terenie kraju.

O odmowie przyjęcia do realizacji krajowej oferty pracy z w/w powodów, PUP powiadamia pracodawcę w formie pisemnej. Powiadomienie to zawiera uzasadnienie.

 

Przemysław Libera
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Projekt pn.
Projekt pn.
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Cezarego, Marii, Zygfryda
Rejestracja elektroniczna
EFS
Napisz Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy, Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca, pow. łęczycki, woj. łódzkie
tel.: 24 721-32-78, 24 721-29-14, email: lole@praca.gov.pl, emirek@pupleczyca.pl
NIP: 775-12-36-416, Regon: 472291457
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - FSI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x